Preanalitik Çözümler

Preanalitik Çözümler

Laboratuvar hatalarının test fazlarına göre dağılımının belirlendiği çalışmaların bir çoğunda elde edilen sonuçlara göre hatalar en fazla analiz öncesi dönemde yoğunlaşmaktadır. Yine yapılan araştırmalar göstermiştir ki laboratuvar hatalarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Analiz dışı dönemlerde hata oranı yüksekliğini manuel işlemlerin ön planda olmasıyla ilişkilendirmek mümkündür.

Firmamız;

  • Astech IPG  Tam Otomatik Tüp Seçme ve Barkodlama Cihazını ,
  • Gerçek kan alma zamanını ve kan alan personelin otomatik olarak kayıt altına alınabilmesi için Kan Alma Takip Sistemini ,
  • Atras tam otomatik numune kayıt ve tasnifleme cihazını

Preanalitik Çözümler Olarak sunmaktadır.

Sistemlerimizin  yanı sıra Modern Laboratuvar için bilinen anahtar kelimler olan verimlilliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi, düzgün iş akışı sağlanması ve hasta memnuniyetinin artırılması için çözüm önerileri  sunmakta uygulamasını da gerçekleştirmekteyiz.